Arboretum Trsteno

Arboretum Trsteno

Arboretum Trsteno je najstariji uređeni renesansni perivoj u Dalmaciji (prema natpisu iz 1502.), a danas i jedini arboretum na cijelom sredozemnom dijelu Hrvatske. Bogat je egzotičnim biljem, a na trgu ispred mjesta su dvije orijaške platane starije od 400 godina, jedinstveni primjerci te vrste u Europi.Potkraj XV. st. Ivan Gučetić je sagradio ljetnikovac u gotičko-renesansnome stilu s kapelom i perivojem (1494.-1502.); ljetnikovac je pregrađen nakon potresa 1667. Perivoj (arboretum) s egzotičnim raslinjem (gorostasne platane, palme, eukaliptus, kamforovac) ukrašen je kamenim stupovima, a 1736. baroknom česmom s Neptunom i nimfama.
Hoteli u blizini
Partneri
u projektu zelene i digitalne tranzicije