Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Projekti Nacionalne udruge OMH i aktivnosti koje su u tijeku

1. Daljnja implementacija operativnog marketing plana

Redizajn loga i slogan

Kako bi se zadržao kontinuitet i postojeći vizualni identitet OMH kojeg imamo od samog osnutka Udruge i već je prepoznatljiv, za potrebe marketinškog saveza OMH pristupili smo redizajnu postojećeg loga kako bi bio 'mekši' i manje korporativan, a više usmjeren komunikaciji prema tržištu.

Redizajnirani znak će predstavljati marketinški savez OMH, dok bi se postojeći znak i dalje koristio za potrebe Udruge kao strukovne organizacije. Uz novi marketinški znak koristio bi se slogan: small & friendly hotels (of Croatia). Razvoj proizvodnih klubovaVezano za razvoj i promociju proizvodnih klubova OMH u 2011. godini poseban naglasak je dan na Gourmet i Heritage hotele. Kako bi se promovirala vrhunska gastronomija u obiteljskim i malim hotelima na domaćem tržištu pokrenuli smo PR akciju u dnevnim novinama i objavili niz tekstova o restoranima članova OMH, sa intervjuima s vlasnicima hotela i receptima specijaliteta koje nude. Na natječaju Adrian (izbor za najbolji mali i obiteljski hotel), 2011. godine posebni je naglasak bio na heritage hotelima. Pobjednik Adriana za 2011. je Hotel Vestibul Palace iz Splita. U suradnji sa Institutom za turizam nastavljamo sa razvojem proizvodnih klubova. Prateći trendove i zahtjeve tržišta, oformiti ćemo novi, 7. proizvodni klub – Luxury OMH. Kao i za sve druge proizvodne klubove, Institut za turizam će razviti kriterije koje hoteli moraju zadovoljavati da bi bili prezentirani u ovom segmentu ponude. Određen broj članova OMH su se sadržajima, opremom i uslugama već prilagodili ovom ciljnom  tržištu. Na području podizanja tržišne prepoznatljivosti OMH planira se daljnji razvoj i unapređenje web portala i oglašavanje s ciljem brendiranja Udruge i proizvodnih klubova.
 

2.  Razvoj  i promocija web portala i online rezervacijskog sustava

U 2011.  godini Udruga OMH je stavila najveći naglasak upravo na proizvodno profiliranje ponude naših članova, te se poboljšala vizualna prezentacija svake od ovih grupa na naslovnici portala. U 2011. godini također su implementirane i posebne akcijske ponude i paketi koje nude članovi, a one se redovito ažuriraju i izmjenjuju. Omogućeno je i preuzimanje i naručivanje brošure Obiteljski i mali hoteli preko web portala na svim jezičnim varijantama. Poboljšana je i integracija sa društvenim mrežama, te je unaprijeđen i pretraživač smještaja. Online rezervacijski sustav je također sustavno unapređivan i pojednostavljen.Internet marketing Udruge OMHU 2012. godini Udruga planira provesti razne aktivnosti u domeni internet marketinga, prije svega unapređenjem glavnog alata za komuniciranje s tržištem, našeg portala Obiteljski i mali hoteli te njegovim oglašavanjem na pretraživačima, portalima i društvenim mrežama. U tom smislu predviđena su poboljšanja i izmjene na samom portalu, unapređenje postojećeg online rezervacijskog sustava te prirodne pozicije na tražlicama (SEO). Također će se intenzivirati prisutnost Udruge na društvenim medijima. Sve planirane izmjene biti će priprema pred oglašivačku kampanju koja će se i ove, 2012. godine odvijati na najvećem globalnom pretraživaču Google putem AdWords kampanja s mnogobrojnim ključnim riječima na glavnim emitivnim tržištima, ali i na domaćem tržištu. Također se u sklopu Google AdWords kampanja prije svega provodi oglašavanje posebnih ponuda naših članova u pred i posezoni preko kontekstualnih oglasa, ključnih riječi i bannera na specijaliziranim portalima u zemlji i inozemstvu. Jedan dio odobrenih sredstava za internet oglašavanje će se usmjeriti i prema oglašavanju na E-target mreži kao i prema Facebooku. Planirana su i provedena daljnja unapređenja web portala www.omh.hr i poboljšanja online rezervacijskog sustava. Provedena je detaljna SEO analiza i u tijeku su poboljšanja prirodne pozicije na tražilicama. Intenzivirana je prisutnost Udruge na društvenim medijima, a u pripremi je i newsletter koji bi se slao na adrese zainteresiranih posjeditelja koji se prijave putem portala ili društvenih mreža.Izrada video šetnji, virtualnih panorama i novih fotografijaU 2011. godini smimili smo sve novo-učlanjene objekte. Snimljeni materijali koriste se za web portal, DVD brošuru i društvene mreže, a snimljeni hoteli dobiju sve materijale na korištenje za svoje individualne promotivne napore, što je jedan od mnogih benefita članstva u Udruzi OMH. Tijekom rujna i listopada 2011. je snimljeno 14 novih hotela.
 

3. Unapređenje ostalih marketinških aktivnosti  u cilju poboljšana distribucije, promocije i prodaje, i produženja sezone

Reprint katalogaI 2012. godine će se u suradnji sa HTZ-om izdati novi katalog Obiteljski i mali hoteli u koji će ući novi prijavljeni članovi Udruge. Brošura će se distribuirati kroz hotele članice OMH, na svim sajmovima na kojima sudjeluje HTZ kao i direktnim slanjem poštom. Digitalni oblik brošure OMH distribuirat će se putem brojnih internetskih kanala distribucije.Sajmovi i prezentacijeTuristički sajmovi  i prezentacije kao mjesto susreta turističke ponude i potražnje jedan su od važniji kanala distribucije informacija i obraćanja potencijalnim gostima, medijima i organizatorima putovanja.
U 2012. godini Udruga OMH sa svojim štandom u 2012.g. nastupa u sklopu Nacionalne prezentacije Hrvatske na sljedećim sajmovima:

Siječanj:  Bratislava, Slovačka – Bratislava Slovakiatour
Veljača:  Bruxelles, Belgija – Bruxelles Salon des Vacances
Ožujak:  Gotteborg, Švedska – TUR
Studeni:  London, UK – World Travel Market

U suradnji s predstavništvom HTZ u Mađarskoj organizirati ćemo posebnu prezentaciju ponude obiteljskih i malih hotela sa fokusom na organizatore putovanja i medije. Nadalje, nastavljamo sa direktnim kontaktiranjem agencija i turoperatora s posebnim naglaskom na specijalizirane agencije koje obrađuju proizvode koje nude naši članovi (wellness, odmarališta, gastro, aktivni odmor itd.).
 

4. Partnerstva s agencijama i turoperatorima u cilju poboljšanja prodaje- prodajna digitalna brošura

Istraživanje za plasman na ciljana specijalizirana tržištaNakon provedenog istraživanja, prema specijaliziranim agencijama za aktivni odmor, gourmet, heritage, obiteljski odmor nastupiti ćemo novom digitalnom prodajnom brošurom koja će sadržavati ponudu za svaki pojedini segment. Cilj ove akcije je  pospješiti suradnju s turoperatorima i agencijama specijalistima za male obiteljske hotele i posebne tržišne niše i pospješiti plasman obiteljskih i malih hotela. Ta prodajna brošura će sadržavati gotove ponude i pakete naših članova sa uvjetima prodaje i  cijenama za agencije i biti namijenjena organizatorima putovanja. S tom brošurom ćemo ciljati specijalističke agencije koje ćemo identificirati u istraživanju tržišta.
 

5. Edukacija

Predavanja održana na 8. redovnoj Skupštini Nacionalne udruge OMH bila su na sljedeće teme:
  • Osnovne  ekonomske pretpostavke uspješnosti hotelskog poslovanja  za povrat kapitala na 15 i 20 godina- Nikica Karamarko, Karamarko Consulting d.o.o.
  • Zakon o radu- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  • Energetska učinkovitost objekta u turističkom sektoru, pripremanje i realizacija novih investicija - Maja Kuzmanović, Arhigrupa Zagreb
  • Medicinski turizam - mogućnosti razvoja za obiteljske, male hotele i uspješni primjer iz prakse - case study hotel Sveti Križ iz Trogira
  • Obuka za online booking sustav na portalu OMH - Internet partner
  • prezentacija suradnje sa Gulliver travel/ Hotelbeds -  gđa. Vesna Višić
  • “Suradnja u online prodaji Atlas i OMH” - gđa Sanja Trbojević, Atlas
  • Menadžer malog i obiteljskog hotela - Visoka poslovna škola ASPIRA

ACOST

U sklopu projekta ACOST također smo organizirali edukaciju članova, ali i drugih dionika u turizmu: Upravljanje i destinacijski menadžment za održivi razvoj regionalnog turizma u Hrvatskoj i Digitalni marketing za hotele. Seminari su održani u Zagrebu, Splitu, Motovunu, Opatiji, Karlovcu i Trogiru. Krajem siječnja Udruga Omh je u sklopu projekta ACOST u suradnji sa Informestom i Trentino školom za menadžment organizirala petodnevno studijsko putovanje u Italiju kako bi naši članovi imali uvid u primjere najbolje prakse malih hotelijera u regiji Trentino, te sudjelovali na zanimljivim predavanjima i edukativnim radionicama kao i na sajmu Expo Riva Hotel u gradu Riva del Garda.

Briga o gostu

Uspješnost u turističko ugostiteljskoj djelatnosti u cijelosti ovisi o kvaliteti brige o gostu. U osobnom kontaktu s gostom treba prepoznati njegove potrebe i želje te ih ugraditi u kvalitetnu uslugu. Kako bi svojim gostima omogućili kvalitetnu uslugu koja će ispuniti očekivanja i zadovoljiti njihove potrebe u suradnji sa British Council-om održali smo edukaciju osoblja članova Udruge OMH na temu Briga o gostu. Edukacija se održavala u Zadru, Zagrebu i Puli, a zbog iznimnog interesa naših članova u ožujku 2012. organizirali smo još jednu dodatnu radionicu u Splitu.
 

6. Eno-gastro klaster

U 2012. godini nastaviti ćemo sa obukom kuhara izuzetno uspješnim kuharskim radionicama koje radimo u suradnji s Hrvatski kuharskim savezom. U 2012. održati će se ukupno 6 specijaliziranih kuharskih radionica sa zanimljivim i aktualnim temama u suradnji sa HKS-om. U suradnji sa Hrvatskim sommelier klubom naši članovi pohađati će sommelierske tečajeve prve, druge i treće razine na više lokacija u Hrvatskoj.
 

7. Lobiranje, međuinstitucionalna suradnja i strateška partnerstva i suradnja s dobavljačima

U 2012. godini Udruga će nastaviti zastupati interese obiteljskih i malih hotelijera  kroz  lobiranje, međuinstitucionalnu suradnju i partnerstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.
Temeljem analize koju rade Ekonomski fakultet u zagrebu i Institut za Turizam definirati ćemo kritične točke u poslovanju obiteljskih i malih hotela. Ta analiza biti će temelj inicijative koju ćemo pokrenuti prema Ministarstvu turizma  i Saborskom odboru za zakonodavstvo da napravi prilagodba zakonskog okvira u koje posluju obiteljski i mali hoteli u RH. Cilj ove inicijative je stvoriti zakonodavni okvir koji će malim hotelima omogućiti konkurentnije i profitabilnije poslovanje. Nastavit ćemo razvijati suradnju i sa srodnim Udrugama, posebice u turističkom sektoru. Uspostaviti ćemo intenzivniju suradnju sa dobavljačima s ciljem osiguravanja boljih uvjeta nabave i smanjenja troškova poslovanja.
 

8. Međunarodna suradnja

Temeljem dobre suradnje u 2009. godini na projektu ICE Picolli grandi alberghi Nacionalna udruga OMH je krenula u realizaciju novog projekta sa talijanskim Ministarstvom za ekonomski razvoj i agencijom Informest. Projekt financira Talijanska vlada po zakonu u 84/01, a cilj projekta je nastaviti i ojačati suradnju između Hrvatske i Italije na aktivnostima razvoja turističke ponude i destinacije. Posebni je cilj Udruge OMH ovim projektom ojačati suradnju i komunikaciju malih poduzetnika u turizmu – obiteljskih hotelijera i javne uprave na svim razinama na unapređenju i razvoju destinacijskog proizvoda i destinacijskog menadžmenta. U 2011. odrađene su planirane aktivnosti: edukacija na  području strateškog planiranja i destinacijskog menadžmenta, promocije, prodaje te razmjena iskustva i primjera iz prakse tijekom studijskog putovanja za 20 sudionika seminara u regiju Trentino. Partner u Projektu s hrvatske strane je Nacionalna udruga OMH, a s talijanske agencija Informest i Trentino School of Management. Potporu projektu dalo je i Ministarstvo turizma RH.
Također sudjelujemo u zajedničkim projektima sa British councilom, trenutno na edukaciji osoblja naših članova pod nazivom Briga o gostu.