Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

1. Razvoj i promocija web portala i Unapređenje marketinških aktivnosti u cilju poboljšanja distribucije, promocije, prodaje i produženja sezone

Udruga će u 2021. godini nastaviti projekt digitalizacije udruge OMH i razvoj on line rezervacijskog sustava PHOBS OMH na portalu udruge na koji se krajem 2020. godine uključilo oko 35 hotela. Cilj je u 2021. uključiti što veći broj hotela na naš B2C i B2B rezervacijski sustava. Organizirat će se niz radionica koje će imati za cilj razvoj hotelskih produkata za produženje sezone i plasman istih putem našeg rezervacijskog sustava kao i usvajanje novih znanja i vještina u digitalnom marketingu.

1.1. Digitalna Brošura

Udruga će u 2021 godini realizirat projekt Digitalna brošura OMH s naglaskom na produkte hotela. Na portalu udruge omogućit će se formiranje više digitalnih brošura prema interesu tržišta i specijaliziranih agencija a kroz sustav pretraživača. ( heritage hoteli, gurme hoteli, aktiv i adventure hoteli, wellnes, poslovni, obitelji s djecom, zeleni hoteli, hoteli i more. Naravno prema inputima članova i tržišta razvijat ćemo projekt Digitalne brošure. Osim radne grupe sastavljene od članova udruge na ovom projektu aktivno radi još nekoliko stručnjaka iz različitih područja.

1.2 Digitalna kampanja

„Small and friendly hotels of Croatia 365“ u organizaciji Hrvatske turističke zajednice obavit će se kada za to bude najbolji trenutak do svibnja mjeseca. Naime HTZ je kao i dosadašnjih godina zajedno sa Udrugom planirao postaviti i provesti digitalnu kampanju za male obiteljske hotele članove udruge i to na tržište zemalja u okruženju koje nam planiraju doći ove godine. Kampanja će biti usmjerene na tržišne niše posebnih interesa sa produktima hotela Udruge: heritage, active and adventure, gurme, wellness, odmarališni hoteli. Poseban naglasak biti će na pred i post sezoni.

1.3 1000 inozemnih i 1000 hrvatskih organizatora putovanja za Hrvatsku

Udruga će sve promotivne materijale, digitalne brošure komunicirati sa 1.000 inozemnih i 1.000 domaćim organizatora putovanja koji nude Hrvatsku kao i informaciju o novom on line B2B i B2C rezervacijskom sustavu koji im može osigurati na jednom mjestu on line pregled raspoloživih kapaciteta značajnog broju malih obiteljskih hotela.

2. Unaprijeđenje ostalih marketinških aktivnosti u cilju poboljšanja distribucije, promocije i prodaje, i produženja sezone

2.1. Razvoj novih kanala distribucije i promocije – sajmovi u 2021.

Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela će u 2021. god. sudjelovati na virtualnim ili tradicionalnim sajmovima na tržištima stare Europe ovisno o epidemiološkoj situaciji i organizatorima kao i o Hrvatskoj turističkoj zajednici i njihovoj potpori. Udruga će svakako raditi na organizaciji On line B2B radionica sa partnerima koji iskažu interes za Udrugu i hotele Udruge.

3. Edukacija – Akademija obiteljskih malih hotela

I u 2021. godini Udruga OMH će nastaviti s programom Akademija koji prijavljujemo uspješno svake godine u potpori Ministarstva turizma i sporta. Program je osmišljen s ciljem stvaranja i razvoja modula za transfer znanja, informacija i usluga hotelima članovima udruge u svim regijama Republike Hrvatske. Cilj projektnih aktivnosti je unaprijeđenje uslužnosti i stručnosti djelatnika, gdje je mjerilo uspjeha motivacija zaposlenih i zadovoljstvo gostiju.

3.1. Tečajevi za sommeliere

I u narednoj godini organizirat ćemo sommelierske tečajeve 1 i 2. razine sa Hrvatskim sommelierskim klubom po već dobroj praksi, a ovisno o financijskoj potpori Ministarstva turizma i sporta.

3.2. Radionica za kuhare

U 2021 organizirat ćemo edukacije za kuhare koje planiramo održati u četri regije sukladno prijavi na natječaju Ministarstva turizma i sporta.

3.3 Edukativne radionice za implementaciju standarda oznake Ecolable kao i oznake sigurnost u hotelu

Kroz projekt Akademija planirali smo organizirati radionice za vlasnike i menadžere u svrhu razvoja i brendiranja hotela članova Udruge kao Eko hotela, odnosno edukaciju za implementaciju standarda i oznake EKO LABLE i oznaku sigurnost u hotelu.

3.4 Radionice za vlasnike, menadžere i prodajno osoblje o digitalnom marketingu, te utjecaju i važnosti društvenih mreža za male obiteljske hotele

Projekt je usmjeren na edukaciju vlasnika i zaposlenika obiteljskih i malih hotela o prodajnim i marketinškim taktikama s naglaskom na digitalni marketing u svrhu poboljšanja rezultata i produljenje sezone te jačanje konkurentnosti turističke ponude.

4. Eno – gastro klaster

Udruga OMH ima za cilj unapređenje hrvatske gastronomije kao važnog dijela proizvoda hotela. Na svim našim regionalnim radionicama omogućit ćemo lokalnim dobavljačima prezentaciju proizvoda našim članovima. U cilju afirmiranja autentične gastronomije temeljene na lokalnim prirodno proizvedenim namirnicama Udruga će i dalje raditi na povezivanju lokalnih malih proizvođača sa hotelima, te pronalaziti inovativne načine i inicirati podršku od nadležnih institucija. Udruga će i dalje aktivno sudjelovati u svim pokrenutim projektima na razini Ministarstava i Vlade RH ali i raznih drugih poslovnih subjekata koji imaju za cilj povezivanje hrvatskih malih poduzetnika u proizvodnji hrane i vina sa malim hotelijerima.

5. Lobiranje, međuinstitucionalna suradnja i strateška partnerstva, te suradnja s dobavljačima

U 2021. godini Udruga će nastaviti zastupati interese obiteljskih i malih hotelijera kroz lobiranje, međuinstitucionalnu suradnju i partnerstva na nacionalnoj i lokalnoj razini prije svega mislimo na suradnju s Ministarstvom turizma i sporta po pitanju mjera i realizaciji Strategije kao i svih drugih pitanja koje se tiču Ministarstva turizma i sporta a i drugih institucija.

5.1 Strategije održivog razvoja malog i obiteljskog hotelijerstva za održivi hrvatski turizam i suradnja s institucijama u cilju realizacije predloženih mjera iz Strategije

Radni dio Strategije završen je krajem 2020. g. kojeg je izradila Udruga OMH sa članovima i Hrvatskim stručnjacima i ekspertima a finalna verzija očekuje se početkom 2021. g.

Ovaj dokument je nastao kao podloga malih hotelijera za pregovore i dogovore sa svim dionicima u turizmu i društvu u cilju definiranja mjera za spas i malog i obiteljskog hotelijerstva u kratkom roku posebno zbog posljedica pandemije Covid 19 i jačanja razvoja i konkurentnosti u dužem roku misleći prije svega na deregulaciju zakonodavnog okvira s ciljem snižavanja troškova i uspostave unutar sektorske konkurentnosti malog hotelijerstva. Također cilj Strategije je pokrenuti razvoj malog i obiteljskog hotelijerstva kao nezamjenjivog i međunarodno konkurentnog segmenta Hrvatske turističke ponude.

U suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom – om nastavit ćemo raditi na što snažnijoj i boljoj promociji malih obiteljskih hotela, te na afirmaciji brenda Udruge na hrvatskom i međunarodnom tržištu “ Small and friendly hotels of Croatia “ kao jednog od najkvalitetnijih produkata iz Hrvatske. Hrvatska turistička zajednica će u 2021. godini poduprijeti financijski i tehnički projekte Udruge kao što su izrada digitalne brošure, digitalna kampanja na tržišta EU.

Zajedno sa Hrvatskom udrugom poslodavaca HUP-om čiji smo pridruženi članovi i u 2021. godini lobirati ćemo prema zakonodavcu i institucijama te ostalim Udruzi zanimljivim udruženjima unutar HUP-a. kao što je Hrvatsko udruženje banaka.

U suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca glavni ciljevi su:
- zakonodavne inicijative i sudjelovanje u radu na izradi zakona i podzakona akata
- zastupanje zajedničkih interesa pred tijelima javne uprave
- poticanje razmjena iskustava i dijaloga sa članovima HUP-a
- sudjelovanje i praćenje donošenja propisa vezano uz EU zakonodavstvo
- informiranje vezano uz projekt i natječaje financirane iz EU fondova
- savjetovanje iz područja radnog prava
- pomoć pri izradi ugovora i drugih akata
- organiziranje zajedničkih događanja, tribina i skupova od zajedničkih interesa
- iniciranje zajedničkih projekata od interesa za članove te objedinjavanje i koordiniranje radom na istom
- promoviranje aktivnosti zajedničkih projekata
- povezivanje i sudjelovanje u temama kroz HUP-ovu mrežu krovnih europskih socijalnih partnera, BusinessEurope i UEAPME (Europska konfederacija malih i srednjih poduzetnika), te partnerskih sektorskih organizacija u Europskoj uniji

Sa HBOR – om i HAMAG BICRO – om nastavit ćemo daljnje razgovore oko potrebe stvaranja povoljnijih kreditnih linija za investicije, refinanciranje i obrtna sredstva, te zastupati naše članove.

Klub proizvoda OMH

Kroz klub proizvoda nastavit ćemo intenzivniju suradnju sa dobavljačima s ciljem osiguravanja boljih uvjeta nabave i smanjenja troškova poslovanja.
Plan je pronaći nekoliko strateškog partnera kao i povećati broj članova Kluba proizvoda i tako povećati prihode za aktivnosti Udruge OMH u 2021. god.

6. Međunarodna suradnja, EU fondovi i domaći fondovi

U 2021. radit ćemo na aktivnostima poticaja i potpore inicijativi Ministarstva turizma za uspostavom novog programa financiranja malih hotela kroz EU fondove. Također Udruga će aktivno kroz radionice približiti program financiranja Energetske učinkovitosti malih hotela kroz EU fondove, te pratiti i informirati članove o navedenim i sličnim projektima. Radit ćemo proaktivno kako bi pronašli sredstva iz EU fondova za financiranje programa Udruge.
Partneri
u projektu zelene i digitalne tranzicije