Eko hoteli OMH

Eko hoteli OMH

Hoteli koji nose eko oznaku s logotipom „srce sa listom“ priznati su kao objekti koji vode najveću brigu o okolišu na svom području. Hrvatska eko-oznaka za smještaj u turizmu za male i obiteljske hotele prati strukturu Europske eko-oznake Eco-flower. Eko certifikat potvrđuje da se u objektu  racionalno koriste energenti, sredstva za rad i da se njihova provjera vrši  po točno utvrđenim procedurama. Sama izgrađenost objekta mora imati sve potrebne kontrolne točke i sredstva za sprječavanje gubitka energije. Isto tako, certifikat se odnosi na sortiranje, razvrstavanje i selektivno prikupljanje otpada koji se stvaraju kao nusproizvodi unutar procesa u proizvodnji u hotelu.   U eko hotelima OMH jela se pripremaju po tradicionalnim receptima, od domaće proizvedenih proizvoda  s područja s kojeg potječe ili na kojem se nalazi hotel. Širenje ekološke svijesti među osobljem, gostima hotela i svima koji dolaze u doticaj sa njihovim uslugama  cilj je  kojemu  teže svi eko hoteli udruge OMH. Projekt je nastao kao suradnja Udruge malih i obiteljskih hotela te Ministarstva turizma.
 
Uz potporu Ministarstva turizma,Udruga OMH je u suradnji s Hrvatskim centrom za čistiju proizvodnju je Udrugom 2009. godine izradila studiju“Eko znak Nacionalne Udruge Obiteljskih i Malih Hotela" kojom su se definirali i razradili kriteriji i postupci za uvođenje ekološke oznake označavanja za članove Udruge.
Dodjela eko- znaka jedan je od alata zaštite okoliša, i to izravno usmjeren na tržište. Glavni čimbenik uspjeha eko-znaka okoliša su upravo gosti. U društvu je sve prisutnija svijest o potrebi očuvanja okoliša i s time povezana sve izraženija želja pojedinaca za aktivnom ulogom u očuvanju prirode i okoliša.
 
Prednosti posjedovanja eko-znaka za hotele su višestruke:
 • Eko-znak pokazuje i dokazuje visoku kvalitetu i brigu o okolišu
 • Smanjenje potrošnje resursa kao što su voda, el. energija i smanjenje količine otpada dovodi i do smanjenja troškova
 • Opredjeljenje za očuvanje okoliša znači zdrav smještaj, zdravu prehranu i zdravo okruženje za goste i zaposlenike, te time direktno utječe na njihovo zadovoljstvo i doprinosi ispunjenju njihovih očekivanja
 • Eko-znak doprinosi boljoj kvaliteti usluge i jača poziciju na tržištu te razlikuje hotele koji ga posjeduju od ostalih
 

AKTIVNOSTI UDRUGE OMH I CENTRA ZA ČISTIJU PROIZVODNJU

 1. Edukacija članova Udruge OMH o kriterijima za dodjelu Eco oznake Udruge OMH kroz održavanje edukacijskih seminara
 2. Audit hotela u cilju provjere ispunjenja kriterija Eko znaka Udruge OMH

Aktivnosti obuhvaćaju provjeru obveznih i izbornih kriterija u području:
 • energetske efikasnosti i čistijih izvora energije
 • efikasne upotreba vodnih resursa
 • uporabe opasnih kemikalija i tvari
 • upravljanja otpadom
 • ostale usluge i općeg upravljanja objektom
 • politika zaštite okoliša.
Izrada dokumentacije i zapisnika o rezultatima Audita.  

U 2014. Godini Nacionalna udruga obiteljskih hotela planira audit novih 60 članova udruge koji su željni unaprijediti svoje poslovanje kako bi postali održiviji i stekli status obiteljskog i malog Eko Hotela.