Press centar

Press centar

   DOWNLOAD: PRESS MATERIJALI 2014.


Poštanska adresa Izvršnog ureda:
Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela
Obala hrvatskog narodnog preporoda 7/3
21000 Split

Tel.+385 21 317 880
Fax. +385 21 317 881

E-mail adresa:
Partneri
u projektu zelene i digitalne tranzicije