3. Dvodnevna radionica - turistički sektor I uloga socijalnog dijaloga

3. Dvodnevna radionica - turistički sektor I uloga socijalnog dijaloga

Značaj primarnih istraživanja u turizmu tema je kojom je prof. dr.sc. Mikulić sa Instituta za turizam, otvorio treću dvodnevnu radionicu projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“, koja je održana u ponedjeljak i utorak, dana 13. i 14. svibnja 2019. u prostorijama STUH-a u Zagrebu. Image caption: UPUHH
Uskoro kreće provedba tri analize u pet partnerskih organizacija projekta UPUHH-u, UHPA-i, KUH-u, OMH-u i HFHS-u, a pod budnim okom prijavitelja projekta STUH-a, koji je naručio istraživanja s namjerom da se dublje uđe u stanje i problematiku sektora. Projektom su tako predviđene tri analize o najrelevantnijim temama turističkog sektora, o Industrijskim odnosima, Destinacijskom menadžmentu i Ulozi socijalnog dijaloga u turističkom sektoru. Provedbom analiza unutar članstva pet najistaknutijih udruženja u turističkom sektoru RH, STUH očekuje dobiti realnu sliku o svjesnosti sektora o djelovanju sindikata, ali i uključenosti i zainteresiranosti poslodavaca za bipartitni socijalni dijalog te uvjete i prava radnika iz perspektive poslodavaca.

Polaznici radionica u drugom dijelu predavanja pod mentorstvom Nataše Novaković, učili su o podsvjesnim predrasudama i mirenju te su kroz praktične vježbe testirali utjecaj predrasuda na rasuđivanje i na praktičnom zadatku odradili proces mirenja.Image caption: OMH

Drugog dana radionice Maja Pokrovac polaznike je upoznala s Uvodom u tehnike pregovora te utjecaj emocija na pregovore te su polaznici odradili simulaciju pregovora s aspekta tehnika i emocija

Više informacija molimo potražite na linkovima u nastavku:
www.strukturnifondovi.hr; http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii/ 
Osoba za kontakt pri UPUHH-u: Jelena Čogelja; info@omh.hr 
Izvor: UPUHH, OMH
Partneri
u projektu zelene i digitalne tranzicije