4. Dvodnevna radionica - turistički sektor I uloga socijalnog dijaloga

4. Dvodnevna radionica - turistički sektor I uloga socijalnog dijaloga

Projekt „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“ na četvrtoj radionici, koja je održana u ponedjeljak i utorak, dana 10. i 11. lipnja 2019. u prostorijama STUH-a u Zagrebu,  s već poznatim patnerima, UPUHH-om, UHPA-om, KUH-om, OMH-om i HFHS-om te prijaviteljem STUH-om, pod mentorstvom Nataše Novaković, predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, otvorili su poglavlje faza donošenja zakona te procjene učinaka propisa, odnosno zakona, strategija, uredbi, odluka, rješenja i drugih akata koji su temeljni instrument ostvarivanja ciljeva Vlade RH. 

Današnji pristup zakonodavnim aktivnostima uključuje veće uključivanje zainteresirane javnosti te sagledavanje „šire slike“ u analizi troškova i koristi, kroz koncept tzv. „pametnog“ zakonodavstva.  2010. Europska komisija pojasnila je pristup "pametnog zakonodavstva", kakvog imamo danas, kao pristup u kojem nije pitanje više ili manje zakonodavstva, već ostvarivanje rezultata uz što manje prepreka. Cilj takvog „pametnog“ zakonodavstva je izraditi i provoditi visoko kvalitetno zakonodavstvo koje se temelji na načelu supsidijarnosti i proporcionalnosti, čija izrada i provedba prati kreiranje javne politike od početka stvaranja zakonodavstva do revizije zakonodavstva. Koncept „pametnog“ zakonodavstva temelji se na konsolidaciji, kodifikaciji i pojednostavljivanju postojećeg zakonodavstva i poboljšanju kvalitete novog zakonodavstva procjenjujući gospodarske, socijalne učinke i učinke na zaštitu okoliša.

Maja Pokrovac, direktorica interesne udruge obnovljivih izvora energije i predsjednica Hrvatskog društva lobista, informirala je polaznike radionice o kodeksu poslovanja sa zainteresiranom javnošću. Kao jedan od kodeksa poslovanja za komuniciranje sa zainteresiranom javnošću, koji za svrhu ima pružiti smjernice za dijalog tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti, kreirana je  aplikacija e-Savjetovanja koja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. Sudjelovanju u otvorenim javnim savjetovanjima putem aplikacije, prethodi registracija, odnosno otvoranje korisničkog računa, bilo kao pojedinac ili organizacija/institucija. Nakon otvoranja korisničkog računa, na e-mail adresu koju ste ostavili pri registraciji stići će Vam obavijest o  otvorenim savjetovanju (ukoliko ste označili da želite primati obavijesti o otvorenim savjetovanjima, pri čemu možete odabrati tijela od kojih želite primati informacije), s podacima koji uključuju: naziv savjetovanja, kratak sažetak, rok do kojega možete ostaviti svoj komentar, rok u kojem tijelo javne vlasti planira objaviti izvješće o provedbi savjetovanja kao i poveznicu na samo savjetovanje. Krajnji cilj uvođenja takvog jednog Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti i potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Dok je poznavanje faza donošenja Zakona od esencijalne je važnosti za dionike koji su voljni sudjelovati u izradi ili izmjenama pojedinih propisa, zakona, strategija ili uredbi, takav oblik uključivanja u kreiranje zakona, naziva se javno zagovaranje. Javn zagovaranje predstavlja pokušaj utjecaja neformalnih aktera u policy procesu na definiranje problema i mogućih rješenja. U kontekstu javnih politika uspješno zagovaranje zapravo je pregovarački proces, odnosno dijalog o kojem je bilo govora na prethodno održanim radionicama.Image caption: UPUHH

Osim faza donošenja zakona bilo je govora i o procjena učinaka propisa u hrvatskom zakonodavstvu, koja je definirana Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17), kao postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka, s ciljem odabira optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje drugih aktivnosti i mjera. Analizom izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona utvrđuju se učinci na području gospodarstva, maloga gospodarstva, tržišta rada, socijalne skrbi i mirovinskoga sustava, zdravstva, zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava te zaštite tržišnog natjecanja. Za provedbu procjene učinaka propisa bitna su dva čimbenika: metodologija i institucionalni okvir. Metodologija procjene učinaka propisa određuje postupak i obuhvat analize očekivanih učinaka. Države samostalno prilagođavaju osnovnu metodologiju vlastitim potrebama i resursima, dok institucionalni okvir određuje način provedbe i obuhvat zakonodavstva za koje je potrebna procjena učinaka propisa, a o čemu države samostalno odlučuju. Procjena učinaka propisa također je alat za donošenje odluka, kojim se analiziraju očekivani učinci predloženih načina rješavanja problema uz aktivnu komunikaciju rezultata donositeljima odluka. Stoga je procjena učinaka propisa prije svega podloga za donošenje informiranih odluka.


Image caption: UHPA

Drugog dana radionice, kao gost predavač predavao je uvaženi doc.dr.sc. Davor Perkov, autor knjige „Upravjanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba“. Doc.dr.sc. Perkov s dionicima radionice radio je na shvaćanju multidimenzionalnosti procesa upravljanja promjenama i značajkama različitih promjena u kontekstu nastojanja jačanja socijalnog dijaloga u turističkom sektoru. Pred dionike je stavio i izazovan zadatak spoznavanja modaliteta upravljanja promjenama, pri pridobivanju većine ljudi, za nove pristupe i procese u socijalnom dijalogu. Metode rada doc.dr.sc. Perkova oduševile su polaznike jer su s lakoćom shvatiti razloge i načine upravljanja otporom promjenama vođeni jednostavnim primjerima iz bogatog iskustva predavača. Primjena naučenih metoda u obliku povećanih pozitivnih ishoda procesa upravljanja promjenama i umanjivanje psihosocijalnih rizika, sasvim je novi izazov, a znanja polaznika biti će stavljena na test prilikom provjere znanja. 

Prihvaćanje modela uvođenja promjena, kao komunikacijskog alata, koji za cilj ima jedinstveni glas socijalnih partnera, poslodavaca i struke vođen je implementacijom upravo ovag projekta. Inovativnost uspostave komunikacijske platforme, između privatnog i javnog sektora, dugotrajan je proces kojem predstoji dokučiti povezanost organizacijske kulture s komuniciranjem promjene na svim razinama. Prevalivši pola puta u provedbi projekta, pred partnerima na projektu ukazuje se ona teža polovina puta do vrha uspjeha. Brdo materijala potrebno je s razumijevanjem, temeljito savladati kako bi se naučeno, u praksi, moglo s lakoćom primjenjivati. Barem onaj dio koji nije podložan promjenama.

Više informacija molimo potražite na linkovima u nastavku:
www.strukturnifondovi.hr; http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii/ 
Osoba za kontakt pri UPUHH-u: Jelena Čogelja; info@omh.hr
Izvor: UPUHH, OMH
 
Partneri
u projektu zelene i digitalne tranzicije