Zlatni rat u Bolu na Braču

Zlatni rat u Bolu na Braču

Zapadno od Bola, plaža Zlatni rat jedna je od najvećih i najljepših prirodnih plaža Jadrana. Poput jezičca, koji se pruža gotovo pola kilometra u more, raste nanošenjem i taloženjem sitnih šljunčanih oblutaka, mijenjajući svoj oblik ovisno od smjera vjetra i valova. Bol je pravi raj za surfere zbog pogodnog vjetra koji stalno puše.
Uz urbanu jezgru nižu se barokni ljetnikovac, kaštel, župna crkva i pjaceta. S istočne strane, na poluotoku Glavici, uzdiže se dominikanski samostan, jedan od najljepših u Europi. Samo dva sata hoda od Bola lokaliteti su iznimne vrijednosti – pustinja Blaca (crkva i samostan iz 16. stoljeća) i Zmajeva spilja (pećina bogata reljefima, leglo popova glagoljaša).

Izvor: Hrvatska turistička zajednica
Autor fotografije: Juraj Kopač
Hoteli u blizini
Partneri
u projektu zelene i digitalne tranzicije